RIDDERSPRANGET

Ridderspranget er en kjent attraksjon ved Sjoa. Stedet fikk navnet etter et stunt en av kongens menn fra Valdres utførte. Denne ridderen hadde en hang til vakre kvinner og åpen varme, Bakgrunnen var en forutgående disputt han hadde med en kollega fra Vågå . Og selvfølgelig gjaldt dette ei jente. Kvinnfolka i i Vågå er vakre, og hun fra Skårvangen var visst «utuhenta» pen. Det var visstnok noe pyromani innblandet i foreteelsen også. Vi viser til Ivar Kleivens versjon av dette sagnet.

Fløting kunne være tungt og farlig arbeid

Like nedenfor Ridderspranget var det utislagsplass for tømmer ved fløyting.
Det var fløyting helt fra Nedre Sjodalsvatn, men da tømmerbilene ble tatt i bruk, var utislagsplassen ved Ridderspranget. Sjoa er ei vanskelig elv for fløyting. Og fløtningsarbeidet var over i 1967.
Webdesign levert av Zondo Norge AS