...

Eventyrlysten og digital markedssjef søkes til internasjonal temapark

EVENTYRLYSTEN
OG DIGITAL MARKEDSSJEF
SØKES TIL INTERNASJONAL TEMAPARK

Midt imellom Jotunheimen og Rondane nasjonalparker og nabo til Sjoa og Lågen ligger Sjoa Rafing AS med det beste av Norge som utsikt. Hvert år får parken besøk av tusenvis av eventyrlystne gester, som ønsker aktivitetsopplevelser ut over det sedvanlige i den smukke natur.

Men med devisen ”Hva nytter det å ha det beste produktet, hvis ingen kjenner det”, forventes det at bedriftens framtidige vekst understøttes av en langt mere synlig og aggressiv digital markedsføringsstrategi. Og det er her du kommer inn i billedet.
Vi søker nemlig en digital markedssjef som skal stå i spissen for realisering av vår markedsføringsstrategi og dermed sikre våre bedrifters (Sjoa Rafting AS, Sjoa Raftingsenter AS, herunder Sjoa Familierafting og Sjoa Klatrepark) fortsatte vekstreise.

Sett fart på din karriere

Som vår digitale markedssjef bliver du ansvarlig for markedsføring og dine primære oppgaver blir å sikre vekst gjennom utvikling av vår nåværende reiselivsaktivitetsportefølje, samt øke vår digitale markedsføring.
Målet er naturligvis å sikre våre bedrifters fortsatte vekstreise og øke salget.

Du får ansvaret for våre 3 hjemmesider, Sjoa Rafting AS, Sjoa Familierafting og Sjoa Klatrepark. Det inkluderer å oppdatere, optimalisere og utvikle dem med tanke på online booking, innhold, video, bilder og SEO. Du står for å utarbeide SoMe innhold og planer, og sikre effektiviteten av digitale kampanjer på tvers av kanaler. Sjoa og omegn er heldigvis verdensklasse content, så du får en kjempe lekeplass, hvor du kan utfolde deg både strategisk, taktisk og kreativt.

Det blir også din oppgave å være med å utvikle og forbedre våre aktivitetstilbud. Du sikrer tett dialog med våre eksisterende samarbeidspartnere, som for eksempel YouWish, TrueStory og flere lokale reiselivsaktører, og du har et skarpt øye på utbytte og kvalitet. Du er også med på å utvikle og iverksette nye motivasjonssystem for å øke mersalget, samt andre salgsrelaterte oppgaver.

Du får dermed en sentral rolle og et stort ansvar, hvor du kan sette din kompetanse i spill. Stillingen er nyopprettet, så det er gode muligheter for å sette ditt eget preg på rollen og ta den i den retning, som du ønsker.
Men du skal ikke arbeide alene. Vi arbeider alltid sammen i team, som består av en daglig leder og et delvis arbeidende styre.

Vi kan love deg at du vil få:

 • De beste kollegaer, som hjelper hverandre på tvers og som sammen har lidenskap for å gi gode kundeopplevelser
 • Den fineste arbeidsplass med muligheter for et aktivt, allsidig og spennende friluftsliv, sommer som vinter
 • Arbeide i tett kontakt med bedriftens ledelse og merke effekten av dine gjøremål, både på kort og lang sikt
 • Et raskt arbeidsmiljø i sesongen, men humoristisk og preget av at det er en familievirksomhet
 • Et internasjonalt arbeidsmiljø med ansatte og gjester fra hele verden i sesongen
 • Du skal arbeide med fantastiske opplevelser, som gjestene elsker.
 • Fri rafting (til deg og din familie) i sesongen

Du trenger ikke å være en våghals, men kanskje ha:

 • 3-6 års erfaring innen digital markedsføring, gjerne i en bedrift med høyt tempo og vekst
 • Dokumentert erfaring med at skape og gjennomføre vellykkede digitale kampanjer mot primært B2C. Har du også kjennskap til B2B, er det et pluss
 • Solide kunnskaper på samtlige markedsføringsplattformer, herunder Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Ads, Google Analytics, osv.
 • Kjennskap til WordPress, eller viljen og evnen til å lære det
 • Du har et drifts- og resultatorientert utgangspunkt for løsningen av dine oppgaver sammen med sterke analytiske evner
 • Gode kommunikasjonsevner og evnen til å omsette kreative ideer til målbare resultater
  Interesse i friluftsaktiviteter, gjerne aktivt utøvende
 • Du er initiativrik, strukturert og målrettet og kan arbeide selvstendig
 • Du er fleksibel og kan arbeide i en mindre virksomhet hvor alle hjelper hverandre etter behov
 • Interesse i friluftaktiviteter
Din søknad og CV, samt eventuelle spørsmål, sendes til: post@sjoarafting.no innen 1.juli.
Tiltredelse etter avtale, men snarest mulig.

Vi gleder oss til å høre fra deg.

Webdesign levert av Zondo Norge AS
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.