Om bærekraft og miljø

OM BÆREKRAFT
OG MILJØ

Sjoa Rafting AS har hatt fokus på miljøet årevis før FNs Tusenårsmål (2000) og Bærekraftsmål (2015) ble lansert. Vi skal etterleve disse målene så langt det er relevant for våre aktiviteter og engasjement.

Med Sjoa Rafting AS’s beliggenhet mellom de store nasjonalparkene Jotunheimen og Rondane og med Sjoa, som er varig vernet for kraftutbygging, er det naturlig å føle et spesielt ansvar for å ta vare på og beskytte naturmiljøet. Dette skal gjenspeiles i all vår planlegging og løsninger, det være seg alt fra matlaging til husbygging. All aktivitet og inngrep skal gjøres på en så skånsom måte som mulig. Naturmiljøet skal ikke påføres varige skader. Vi ønsker å etterlate oss en verden så lite berørt som mulig til kommende generasjoner.

  • Ved Sjoa Rafting AS’s beliggenhet har vi redusert transport av guider og gjester til et absolutt minimum.
  • Turene avsluttes i leiren, ingen transport etter turen. Det betyr minimalt karbonavtrykk, mer tid til aktiviteter og mindre tid på transport.
  • Vi satser på kortreist mat. Elgen vandrer rundt i skogene og veien til potetåkeren er ikke lang.
  • Våre gjester som gjerne vil reise kollektivt, kan ha Otta som mål både for tog og buss. Henting og levering kan avtales med oss. Og de kan bli hentet med langs kjøretøy som bruker ikke bruker fossilt drivstoff.
  • Vi har drevet med avfallssortering mange år før dette ble innført i Sel kommune.
  • Vi som lever i og av naturen har vår største interesse i ta vare på den og ikke forbruke den. Vi skal gjøre miljøavtrykket så minimalt/lite som mulig.

Sammen med de andre raftingselskapene på Sjoa har vi ryddet mye langs elvebreddene. Det var enkelt for de lokale langs elva å se at Sjoa tok ting med seg og ordnet opp i et avfallsproblem. Dette var ikke noe særsyn for Sjoa.. Dette hadde de sett ved fløtningen. Men nå må vi si at gardbrukere og oppsittere langs elva har blitt veldig flinke til å ta vare på avfall, holde orden og rydde opp.

Vi vil også nevne at en av Sjoa Rafting AS’s grunnleggere deltok i Den Internasjonale Miljøekspedisjonen 1994-1998. som fraktet et miljøbudskap fra Lillehammer by til Nagano i forbindelse med avviklingen av De olympiske vinterlekene i 1994 og 1998. Budskapet var å ta hensyn til miljøet ved utbygging og avvikling av lekene. Frakten av budskapet skulle foregå uten motorisert transport. Vi valgte sledehunder, seil og sykler. Budskapet synes dessverre å ha gått noe i glemmeboka når vi tittet på fjernsynsoverføringer fra OL i Kina i 2022. Geir Randby og Espen Finstad var våre framsynte veivisere og forut sin tid.

Webdesign levert av Zondo Norge AS