Bestillinger og vilkår

Når blir bestillingen min bindende?

Bestillingen er bindende for begge parter så snart den er bekreftet av oss, primært pr. e-post. Du vil da motta en e-post med bookingnummer. Bekreftelsen kan også skje pr. telefon hvis du ikke har tilgang til e-post. Bekreftelsen sendes normalt straks etter at depositum (se nedenfor) eller bestillingen i sin helhet er registrert betalt.

Hvilket beløp, når og til hvem skal jeg betale?

Ved bestilling beregnes et depositum på kr. 250,- pr. person, dersom turen ikke betales i sin helhet. Dette beløpet betales inn til vår konto:
2095 48 38219, Sjoa Rafting AS. Vi sender ut betalingsinformasjon for depositum.

Resterende beløp betales ved frammøte, hvis ikke annet avtales. Husk å før opp ved innbetaling hvilket navn som turen er bestilt under, hvilken tur som er bestilt, og dato for turen. Vær nøye med dette. Kvittering for at depositum er betalt gjelder som deltakerbevis.

Påmeldingen er bindende for begge parter når depositum eller turen i sin helhet er betalt. Ved bestilling så kort tid før turens start at et depositum ikke kan registreres på vår konto, betales hele beløpet ved frammøte.
Vi tar kontanter, Visa, Mastercard, American Express, Eurocard.

Hva gjør jeg hvis jeg vil avbestille?

Du kan avbestille skriftlig til oss pr. e-post. Hvis du ikke har tilgang til e-post, tar vi i mot avbestillingen pr. telefon. Ved avbestilling ønsker vi bookingnummeret oppgitt.

  • Ved avbestilling mer enn 4 uker før turstart, beholdes et gebyr på kr. 100,- pr. person.

  • Ved avbestilling mellom 28 og 14 dager før turstart, beholdes innbetalt depositum (kr. 250,- per pers.).

  • Ved avbestilling senere enn 14 dager før turstart, kan hele turens kostnad bli belastet.

  • Avbestilling som skyldes sykdom eller død i deltakerens nærmeste familie må bekreftes av lege. I så fall beholdes kun et gebyr på kr. 100,-

Hva gjør jeg om jeg bare vil endre opplysninger eller deltakere?

Endringer skjer per e-post evt. telefon

Men hvis det skjer noe med meg?

Du kan avbestille uten annen avgift enn et ekspedisjonsgebyr på kr. 100,-, dersom følgende skjer:

a) dødsfall, sykdom eller ulykke av alvorlig art som rammer deg selv, din make, samboer, dine eller din makes foreldre, barn, søsken eller reisefølge.

b) innkallelse til militærtjeneste eller Sivilforsvaret.

c) annen alvorlig hendelse utenfor din kontroll, som du ikke kunne forutse når du bestilte og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at du skal fastholde din bestilling, f.eks. omfattende brannskade eller oversvømmelse av din bolig. Du må kunne fremvise en attest f.eks. fra lege, myndigheter eller forsikringsselskap som forklarer ditt avbud.

Attesten bør sendes til oss snarest mulig, men ikke senere enn 14 dager etter avbestillingsdagen.

Hva skjer ved avlysning?

Sjoa Rafting AS kan avlyse turer dersom det ikke melder seg nok deltakere på turen (generelt min. 4), eller på grunn av force majeure eller for krevende vannføring/værforhold. Deltakerne skal da underrettes om dette så snart som mulig. Betalt depositum/beløp blir refundert.

Webdesign levert av Zondo Norge AS