Geografi og historikk langs Sjoa

Vi vil her gjerne dele vårt kjennskap til rafting på Sjoa og litt historie omkring elva – for de spesielt interesserte.

GEOGRAFI
OG HISTORIKK
LANGS SJOA

Om gamle kjendiser i nærmiljøet:

«Har du set den
Gjendin-Eggen nogen Gang?
Den er halve Milen lang,
hvass bortefter, som en Ljaa.

Bukk fra Luften, Bukk fra Bunden,
stangedes i samme Stunden
saa at Skummet om os klasked.
Ja, der laa vi nu og plasked. –
Langt om længe, du, vi naade
nordre Landet paa en Maade;
Bukken svam, og jeg hang bag ham; –
jeg foer hjem»

Dette er Peer Gynts møte med Gjende, rått og brutalt. Men slik blir det verdenslitteratur av. Etter turer i Jotunheimen fikk Henrik Ibsen inspirasjon til å skrive Peer Gynt. Men han måtte til Roma før den kom ut i 1867. Om det var Petter Tronhus, Jo Gjende eller sagnfiguren Per Gynt fra Hågå på Fron som inspirerte Ibsen, vites ikke. Fron har i hvert fall tatt storparten av æren og har visst å utnytte dette veldig kommersielt.

En del år senere gikk Gjendine i vestenden av Gjende og sang bånsuller for Edvard Grieg. Og dette ble det stor musikk musikk av. Grieg var mange ganger i Jotunheimen, og særlig på vestsiden.

Peer Gynt , Gjendine og Grieg var ikke de første ved Gjende. Det er funnet rester av buplasser fra yngre steinalder her, altså for 4000-6000 år siden.

I Sjodalen og områdene omkring er det funnet et stort antall dyregraver for fangst av både elg og rein. Og vi skal nok ikke utelukke muligheten for at de prøvde fiskelykken heller.

Om fiskeren:

Gjende og Sjoa er kjent for godt fiske. I våre dager er utløpsosen fra Gjende veldig populær blant fluefiskere. Hvorfor de står der, kan gi litt ambivalente tanker; står de der fordi de tar mye fisk, eller står de der på grunn av den vakre naturen? Spør du dem vil noen si at de tar mye fisk, andre sier at de tar ingenting. Men dette er jo en tradisjon blant fiskere; noen lyver. Det er også en tradisjon ved Gjende, Peer løy også ifølge hans mor.
Det er på seinsommeren fisket regnes som best på Gjendeosen. Da klekker Gjendeflua som er veldig gjev på menyen til fisken på Gjende Dette er et lite insekt i knottfamilien og den suger ikke blod. Arten finnes andre steder både i Jotunheimen og ellers noen andre lokaliteter i Norge og i Norden. Og her i Norge har den fått sitt navn pga de store mengdene på Gjendeosen. Men i de siste årene har mengden blitt sterkt redusert av hittil ukjente årsaker.

Om jegeren:

På sørsiden av Gjendeosen finnes Jo Gjendes bu. Jo (1794 – 1884) var en einstøing som var født i Vågå og busatte seg i Brurusten 1850. Denne fjellgarden ligger vakkert til, like ovenfor Nedre Tråsåfossen i Sjoa, ved munningen av Murudalen. Jo var en legendarisk reinjeger som gikk etter storbukkene. Han var fritenker og hadde hang til filosofi. Det er skrevet mye om Jo Gjende, og hans rennommé har nok ikke tapt seg med årene.

Det var rikelig med rein i Jotunheimen og jakta gav et godt tilskudd i matfatet i bygdene rundt. Etter hvert ble reinsjakt også populært blant velhavende byborgere. Forvaltningen var ikke stram nok og villreinstammen ble etter hvert skutt ut. Og på 1920-tallet var det slutt. Konkurransen med tamrein, økt ferdsel i fjellet og dårlig forvaltning utryddet villreinen i Øst-Jotunheimen. Dermed ble det en betydelig ressurs mindre, men en annen kom etter hvert til – turistene og reiselivet. Nå går 50 000 mennesker over Besseggen hver sommer. Og det gjorde det ikke da Peer hadde sin ridetur der.

Reinsjakt i Jotunheimen. Jegeren til høyre er Anders Valde Aasheim, nåværende daglig leders farfars far.

Om jordbruket:

Sjodalen er en av de vakreste fjelldalene i Sør-Norge og har i uminnelige tider hatt stor betydning for folket i Vågå. Grovt sett regnes dalen fra Randsverk til Gjende. Folk flest i Vågå har hatt en eierfølelse for Sjodalen. Området var rikt på vilt og i vatna og elva var det mengder av fisk. I høyfjellet på vestsiden og i traktene rundt Gjende var det godt med rein.
Bønder som hadde gårder rundt østre enden av Vågåvatnet bygde store setrer som også ble brukt vinterstid – vinterlego. Buskapen ble flytta til setra seinhøstes, etter at hågraset var beitet ned heime på garden. Dette var gjerne i november. Så var de på setra til sommerens avling var brukt opp. Så var det heimreise til garden igjen. Dette skjedde i slutten av januar og utover vinteren, avhengig hvor mye foring det var. Det var en barsk jobb for budeier å drive buskapen gjennom snøfonner og kulde, 50-60 km fra fjellet til heimgarden. Det var kvilingssetrer på vegen hvor de overnattet. Det var vanlig med tre dager på turen og med to overnattinger.

Om himmelretninger:

En interessant observasjon blant folket i området gjelder himmelretninger. Her finnes ikke øst eller vest, men bare nord og sør. Og sør kan være er nord, og omvendt. For oss som er oppvokst her, er det en forståelse for dette. Er du fra Vågå så kan du reise til Lom, og da reiser du nordi Lom, selv om det nærmest er rett vest. Du kan bevege deg videre nordi Bøverdalen, som fra Vågå blir nærmest sørvest. Dette fenomenet gjelder også i Sjodalen og øvre Heidal. I Randsverk ligger Nordre Vangen sørvest for Søre Vangen og i Heidal er Nordre Steine sørvest for Søre Steine. Så moralen er å ikke stille en innfødt, gjerne noe eldre, et spørsmål som betinger et svar med angivelse av himmelretning. Du vil helt sikkert få et ærlig svar, men det kan være totalt forvirrende. Forklaringen til dette ligger vel i at når våre forfedre beveget seg oppover dalen så var dette nordover. At dalen svingte mer sydover, ble ikke tatt hensyn til. Og det var nok smått med gps’er og kompass.

Om varig vern av Sjoa:

Sjoa ble i Stortinget varig vernet mot kraftutbygging i Verneplan for vassdrag i 1973.
Vi må bare håpe at dette holder. Enkelte politikere har i løpet av vinteren 2021/22 antydet at vernede vassdrag bør kunne bygges ut. Europa trenger billig energi fra FjellNorge.
Det var heftige lokale diskusjoner i Vågå og Sel i begynnelsen av 1970-årene. Bulldoserpolitikere i begge bygdene ivret etter utbygging, mens storparten av lokalbefolkningen var imot. I Heidal skrev samtlige innbyggere under på et opprop for varig vern av Sjoa. Sjoa ble vernet og mye av dette har vi Sverre Nybøs engasjement å takke. Vi tillater oss å kalle ham for «frelseren av Sjoa». Alle brukere av Sjoa, kajakkpadlere, fiskere, rafting operatørene er Sverre Nybøs innsats en stor takk skyldig og vi kan alle glede oss over en fantastisk elv. I 1973 gikk argumentasjonen mye på betydningen Sjoa hadde for jordbruket. Og når vi ser på hva jordbrukets betydning har for dalen i dag, så skal vi være glade for utfallet av Stortingets vedtak i 1973. Vi tviler på om dagens jordbruk ville fått samme oppmerksomhet som for 50 år siden.

Om utviklingen av rafting:

Rafting er en aktivitet som er vesentlig utviklet i USA. Det har selvfølgelig vært flåteferder på elver rundt omkring i verden i historisk tid. Første registrerte kommersielle tur var på Salmon River, I daho, i 1940. Så ble det noe raftingaktiviteter i vestlige USA ved utgangen av 2. verdenskrig med bruk av overskuddsmateriell fra krigen. Så ble aktiviteten populær utover på 60- og 70-tallet. Da ble det mange kommersielle aktører som etablerte seg.

Om rafting på Sjoa:

Første raftingturen vi kjenner til på Sjoa var i 1979. Det var Whitewater Voyages fra California som var innom en tur.I 1983 var Grethe Høstaker og Kjell Fladen over i Canada for å jakte bjørn. Her kom de i kontakt med raftingmiljøet. Og i 1984 var de i gang med selskapet Norwegian Wildlife and Rafting, nå Sjoa Raftingsenter-NWR med guider fra Canada. De undersøkte mulighetene på Numedalslågen, men endte på Sjoa. De var alene om markedet fram til 1989. (Se Grethe Høstakers artikkel i Årbok for Heidal 2019)
Dette året ble det plutselig 4 selskaper på Sjoa; Mad Rafters, Flåteopplevelser, NWR og Lemonsjø Ski og Rafting, ledet av André Sundro, med utstyr tilhørende Norsk Fjellferie. Dette utstyret ble kjøpt av NM Hundeprodukter og startet Sjoa Rafting i 1989.
Etter som årene har gått har Sjoa Rafting AS utviklet seg til et lite familieselskap. Og som små familieselskap i Nord-Gudbrandsdalen, er vi fattige på ressurser, materielle som åndelige. Vi måtte se oss om etter noe som kunne få mat på bordet og betale strømregningene. Så begynte noen av oss å tenke elv. Og den nærmeste barndomshjemmet var Sjoa. Det ble etter hvert et naturlig valg og Sjoa Rafting AS var et faktum.
Vi, som i dag er eiere av Sjoa Rafting AS og Sjoa Raftingsenter-NWR, også kjent som Sjoa Familierafting, startet altså med rafting i 1989. I 2005 ble NWR solgt til Ola Enkerud som eide Varphaugen Gård, mellom tettstedet Sjoa og Otta. Flåteopplevelser startet opp på Varphaugen i 1989. Vi kjøpte Sjoa Raftingsenter- NWR og Varphaugen av Ola Enkerud

Om Sjoa elv – fra begynnelse til slutt:

Gjende ligger nesten i sin helhet i Jotunheimen nasjonalpark og eier er Vågå kommune. Det er mange bekker og åer som tilfører Gjende vann, se Ine Skjørten Wilsons artikkel i Årbok for Heidal 2020. Utløpet er i øst og her starter elva Sjoa. Navnet Sjoa kommer av norrønt Hjó, som betyr ‘den blanke, skinnende’. Og i riktig lys så kan vi se hvordan vår juvel skinner og glitrer.
Sjoa renner gjennom to kommuner; Vågå og Sel. I Vågå heter dalføret Sjodalen og i Sel Heidal. For å sitere språkforskeren; «Navnet kommer trolig av Heardal, hvor første ledd er genitiv av elvenavnet H navnet jó, nå Sjoa, ‘den blanke’».
Inntil 1908 var Heidal og Vågå samme kommune. Da ble Heidal utskilt og var egen kommune inntil 1965 da den ble slått sammen med Sel.

Ut fra Gjende og ned til Øvre Sjodalsvatn, 30 høydemeter lavere, kalles elva lokalt for Gjendeelva. Her er den vilter og fiskerik. På denne strekningen har vi Veslefossen og Maurvangsfossen. Til Øvre Sjodalsvatn kommer Bessa vestfra fra Bessvatn. I Bessa er det et lite kraftverk som produserer strøm for Bessheim.
Mellom Øvre og Nedere Sjodalvatn kalles Sjoa for Stuttelva. Det er en elvestubb på om lag 1 km og har et fall på 13 meter. Her er det gode plasser for stangfiskere. På løpet fra Gjendeosen til utløpet av Nedre Sjodalsvatn (13-14 km) er det et høydefall på bare 43 meter. Men herfra skaper ikke Sjoa noen innsjø, det er kun rennende vann, alt fra stilleflytende til fosser. Etter utløpet fra Nedre Sjodalsvatn er elva smal og stri, før den roer seg ved Russtangen.

Sjoa etter utløpet fra Nedre Sjodalsvatn.

Her kommer Russa inn fra Russvatn. Nå flyter Sjoa stille videre og har laget flere øyer. Dette er en flott strekning for kanopadling med familier. På østsiden er Stuttgonglia naturreservat. Dette området har urskogpreget furuskog. Ved Russlia starter Huldrestigen. Dette er en enkel sti gjennom fjellbjørkeskog, furuskog, langs myr, bekker og små skogstjern. Det er verd å spandere 1-2 timer av sitt liv her.
Er du på elva i en flytende farkost, skal du karre deg i land før Stuttgongfossen. Her har Sjoa en fallhøyde på 24 meter. Det er bru over elva på oversiden av fossen.
Ved fossen er det et kraftverk som eies av Hindsæter Fjellhotell og Langmorkje Almenning.

Etter fossen roer elva seg. Fra Steinholet til Sallivangen flyter den veldig stille. Veo, eller restene av Veo, kommer ut i Sjoa like nord for Sallivangen. Veo har sitt utspring ved Veobreen vest for Glitterheim. Veo er regulert ved overføring til Tesse.

Sjoa Rafting AS brukte Steinholet som utstigningsplass (put in) de første årene Sjoa Rafting AS var på elva. Ilandstigning var ved Grotåa. Dette er en strekning på ca 6 km. Så selv om det er en veldig flott strekning, med veldig bra oppbygging av turen, syntes vi den ble for kort. Ved Grotåa må elveturen avsluttes. Like etter kommer Øvre Tråsåfossen, og den ønsker vi definitivt ikke å padle i raft.
Så passerer Sjoa etter hvert Nybrua. Her blir elva veldig dramatisk. Rett nedenfor brua går hele elva på normal og lav vannstand under ei stor steinblokk. (Her mistet 4 ukrainere livet ved en tragisk ulykke i 2010. De padlet kataraft og hadde nok feilregnet hvor de var i elva.)

Ridderspranget er en kjent attraksjon ved Sjoa. Ridderspranget ligger i et naturreservat med samme navn.tk navnet etter et stunt en av Og hele det eventyret var over i 1967.

Nedenfor Ridderspranget er Sjoa igjen raftbar. Sjoa Rafting AS trente der noe de første årene. Men elva er vanskelig tilgjengelig og det er bæringer på strekningen ned til Nybrua (nok ei Nybru), brua inn mot Murudalen. Vi er nå inne i Sel kommune. Grensa mellom Sel og Vågå krysser Sjoa et par kilometer ovenfor brua.
Noen hundre meter nedenfor Nybrua kommer Nermuru inn i Sjoa fra Murudalen i sør. Og videre noen hundre meter til er Nedre Tråsåfossen. Den er ikke raftbar. Litt videre nedover elva har vi utstigningsplassen (put in) for turene som raftingselskapene kaller for Åseng. Og så er vi inne i vår raftingverden. Herfra kan vi, teknisk sett, på lav vannstand rafte Sjoa ut.

Da vi (Sjoa Rafting AS) startet med rafting, spurte vi mange av lokalbefolkningen hva de kalte strekningen Rindhølen – Skinnarberget ved Bjølstadmo. Men svaret var alltid at de ikke hadde noe navn på dette. De omtalte det som «nedi bergom». Så derfor ble uttrykket Åsengjuvet tatt i bruk av padlere, for å ha et navn på strekningen. Åseng, eller Aaseng, er tre garder som ligger etter hverandre nederst i i Skogbygda på elvas nordside. Første del etter «put in» er enkel. Elva renner stort sett ganske rolig rett nordover. Ved Rindhølen kommer Rinda inn fra vest. Og dette kan vi kanskje kalle for «point of no return». Elva svinger østover. Vi er freidige nok til å kalle dette juvet for Europas beste raftingstrekning. Her er vi totalt uforstyrret, ingen veier, ingen hus og ingen mennesker. Er vi heldige, kan vi på enkelte steder kanskje få øye på en elg.

Du føler deg liten i fantastiske Aasengjuvet

Konsentrasjon og teknikk i Aasengjuvet

Dette er en fantastisk tur, men også krevende. Det er lange stryk som krever absolutt konsentrasjon av guide og mannskap.
Ved Bjølstadmo, midt i Heidal, er elva ute av juvet og vi er i sivilisasjonen igjen. Elva roer seg ned og flyter pent sørøstover.ie i et kulturlandskap med flotte ga Her starter Norges mest brukte raftingstrekning. Første delen her er en god introduksjonsstrekning før elva kaster seg ned i villere stryk utenfor Ekregardene mot Skjerdalen. Her er elva inne i et nytt juv. Dette er en veldig spennende og morsom strekning for raftere og andre padlere. Juvet ender i Nedre Heidal. Her har vi, Sjoa Rafting AS, leir og vi avslutter de fleste elveturene ved å padle inn og gå i land i leiren.

Her padler vi rett inn i Sjoa Rafting leiren på Sjoas bredd

Sjokoladejuvet – Skjerdalen

Sjoa flater ut og renner rolig videre. Det gjør den i nesten 3 kilometer til den kommer ned i Tjuvspranget og starten på Åmotsfallene. De siste kilometerne ned til Lågen er veldig vanskelig og krevende for rafting og kan bare raftes på veldig lav vannstand. Sjoa Rafting AS har brukt den en del, men har blitt noe mer restriktive etter hvert. Vi synes hensyn og oppmerksomhet til sikkerhet går ut over gleden og opplevelsen våre gjester skal ha på elva. Men vi utelukker ikke turer der. Det er god teknisk trening for guider.
Så møter Sjoa Lågen etter en reise på 98 km fra starten på Gjendeosen og et fall på om lag 720 meter. Så er det litt underlig å tenke på at vannet fra Sjoa skal bare falle ca. 270 meter før det møter havet ved Fredrikstad.

Sjoa før møtet med Lågen
Webdesign levert av Zondo Norge AS