...

5-Kamp

Se bilder

Aldersgrense
14 år

Varighet
Varierer med antall deltagere

Pris per person
270,-

Måtte den beste vinne!​

Utfordre venner, familien eller kollegaer i en allsidig konkurranse med pil og bue, sprettert, luftpistol, blåserør og øksekast. Hvem av dere er mest treffsikker når alle øvelser telles opp? Hvem overrasker? Hvem er outsideren i siste øvelse?

5-kamp arrangeres som konkurranse – enten individuelt eller som lag.

Aktiviteten kan arrangeres for grupper fra 4 og opp til 70-80 personer.

Vi garanterer en morsom og engasjerende konkurranse. Bor det en mesternes mester i deg?

Anbefales – med eller uten konkurranseinstinkt!

Ofte stilte spørsmål

K
L
Hvad består 5-kamp-af?

5-kamp er en morsom konkurranseaktivitet som kan være en individuell eller lagkonkurranse, avhengig av antall deltakere. Det kan bestå av pil og bue, sprettert, luftpistol, blåserør og øksekast.

K
L
Hvad koster 5-kamp?

Prisene på 5-kamp avhenger av antall deltakere. Noe informasjon om dette vil du finne på vår hjemmeside: https://sjoarafting.no/aktiviteter/5-kamp/

K
L
Hvem kan deltage i 5-kamp?

Vi har en aldersgrense på 14 år for å delta i 5-kamp-.Konkurransen foregår på en naturbane så alle som føler seg komfortable med å bevege seg ute i naturen, kan delta i 5-kamp. Dette er ikke en fysisk krevende aktivitet. Konsentrasjon og treffsikkerhet har større betydning enn fysisk utholdenhet.

Webdesign levert av Zondo Norge AS
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.