Om Sjoa Rafting AS ledelse i dag

OM SJOA RAFTING AS
LEDELSE I DAG

Årene går og de som startet Sjoa Rafting AS er fortsatt med, men ser fram til en rolig pensjonisttilværelse. I dag drives selskapet av annengenerasjon med Live Steihaug Aasheim som daglig leder. Hun er godt hjulpet av sin bror Anders, av lillesøskene Mathea og Ivar og av svigerfamilier og foreldre. Og om noen år vil forhåpentligvis tredje generasjon engasjere seg i driften av Sjoa Rafting AS.
Live og Anders 1989.
Mathea og Ivar 2004.
Webdesign levert av Zondo Norge AS