...

Om Sjoa Rafting AS begynnelse

OM SJOA RAFTING AS
BEGYNNELSE

Sjoa Raftings første sesong gikk mye til å kartlegge hvilke elvestrekninger som var egnet for rafting. Vi hadde da med oss Michael Bennetts som var vår sikkerhetsansvarlig i 5 sesonger. Sjoa Rafting AS raftet den gang mye på øvre del av elva og særlig strekningen Gjendeosen – Maurvangen, en veldig spennende og intens tur, men kort.

De første årene hadde Sjoa Rafting AS tilhold forskjellige steder, inntil 1994-95 hvor vi begynte å etablere oss i Nedre Heidal og bygge ut basen vi har der nå. Sjoa deler leirområdet vårt, så vi er midt ute i det. 10 oktober 2004 brant store deler av leiren dessverre ned. Så var det å bruke vinteren til å bygge opp igjen. Og i mai 2005 var Sjoa Rafting AS klar for å ta imot gjester i ny leir. Men om det er aldri så galt, er det godt for noe. Den «nye» leiren ble en idyllisk perle, på Sjoas bredd. De aller fleste raftingturene Sjoa Rafting AS har på Sjoa avsluttes i bakevja inne i leiren. Så om du vil gjøre som Peer Gynt og plaske rundt i vann fra Gjende, kan du besøke Sjoa Rafting AS på Sjoas bredd i Nedre Heidal.

Webdesign levert av Zondo Norge AS
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.