BJØLSTADMO

Ved Bjølstadmo, sentrum i Heidal, er elva ute av juvet og vi er i sivilisasjonen igjen. Elva roer seg ned og flyter pent sørøstover.

Heidal strekker seg fra tettstedet Sjoa, der elvene Lågen og Sjoa møtes, opp mot Randsverk i Vågå. En sidedal er Murudalen, en relativt flat dal som munner ut i Heidal mellom Leirflata og Randsverk, og går sørover mot Skåbu. Skogen i Murudalen forer en stor stamme elg vinterstid, til skogeiernes store bekymring.

I Heidal bor det omkring 1600 innbyggere. Største næringer er jord- og skogbruk og helsestell. Annen tradisjonelle næringer er lafting, snekring, treskjæring, restaurering av gamle hus (som det er rikelig av) og bruksgjenstander og de mere feminine yrkene rosemaling og veving. Dalen er blant annet kjent for Heidalsosten, som produseres ved Heidal Ysteri, et privateid ysteri som ble etablert etter at Tine la ned sitt ysteri i Heidal. Sommerstid er elveaktivitetene på Sjoa blitt en betydelig næring etterhvert.
Midt i dalen ligger Heidal kirke og Bjølstadkapellet. Kirken er en laftet korskirke som ble innviet i 1941. Den erstattet en kirke fra 1754 som brant ned etter et lynnedslag i 1933.

Heidal kirke og Bjølstadkapellet

Vi er inne i et kulturlandskap med flotte gamle gardsanlegg. I Heidal finner vi den største tettheten av vernede bygninger i Norge. Omlag 100 hus er fredet. På elvas nordøstside – solsida, like over elva – ligger de gamle storgardene på rekke og rad. Høyere opp og på andre sida av elva ligger de mindre gardene og de som tidligere var husmannsplasser.
Bjølstad er den mest kjente garden. Den var i sine velmaktsdager en av de største gardene i Gudbrandsdalen og hadde 700 hus i sitt eie som var blant annet 26 husmannsplasser, setrer, fiskebuer etc.. Garden har vært i samme slekt i over 700 år.

Bjølstad

Søre Harildstad
Dalen befinner seg mellom sivilisasjon og villmark. Og befolkningen bærer selvfølgelig preg av dette. Som folk flest i slike marginale områder er de litt sky og gjerne stridslystne. I helgene når de skulle hvile etter ukas harde arbeid, dro mennene gjerne til nabobygdene for å måle krefter med karene der. Denne tradisjonen har flyttet seg til de mer urbane strøk som Grønland og bensinstasjoner i regionene omkring
Og i skogen mot Vågå lusket det troll, i følge Asbjørnsen og Moe. Sjansene for å se et av våre store rovdyr der nå er nok atskillig større enn å se troll.
Webdesign levert av Zondo Norge AS